Turun Uittamo Paviljonki –

tapahtumapaikka ja ravintola elämyksiä tulvillaan Turussa meren äärellä!

Tietosuoja

Tanssilava Uittamo Paviljonki tietosuojaseloste (06/2022)

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Tanssilava Uittamo Paviljonki

2 Rekisterinpitäjä

MagnumLive Oy

Y-tunnus: 3298536-9

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Liisa Marjomäki 

Osoite:  Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki (MagnumLive)

Puh. 050 5254 109

Sähköposti: liisa.marjomaki@magnumlive.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Tanssilava Uittamo Paviljongin uutiskirjerekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi ja 

erilaisten etujen tarjoaminen.

Uutiskirjerekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakkaan antama suostumus.

Tiedoista voidaan koota sisäisiä tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan

palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Nimi, kotipaikka, sähköpostiosoite
Lisäksi voidaan kerätä seuraavia tietoja: 

Käyntikertojen määrää tapahtumapaikalla, markkinointikanavien käyttöä ja mielipiteitä palveluista.

5 Rekisterin tietolähteet

Kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella www.uittamo.fi nettisivujen

Tietojenkeruu / Gallup-lomakkeilla, joissa asiakkaan suostumus ja ilmoitus rekisterin ylläpidosta.  

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

7  Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 

Sähköinen henkilörekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä

mukaan.

8  Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa

sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.